Vanlig konsultasjon: kr. 500

Vaksinering kr.500

HD-røntgen: kr.920,00 i honorar ,i tillegg kommer utstyr og medisiner etter vekt på hunden

AD-røntgen som HD-røntgen

Dette er bare noen eksempler på priser. For nærmere informasjon ta kontakt på telefon 77767697.

 Alle priser er inkludert mva på 25 %

 

  Dyrego A/S, tlf. 77 76 76 97, dyrego_as@hotmail.com Webdesign: Bjerkli Bilde&Design   Nettløsning: Holm Service